Sportief schrijven voor de Gelderse Sport Federatie

Wie in Gelderland woont en gezond wil leven en bewegen kan daar goede ondersteuning bij krijgen. De Gelderse Sport Federatie (GSF) zet zich samen met partners in voor een uitdagend sport- en beweegklimaat. Daarbij verbindt, adviseert en coacht de GSF bedrijven, scholen, kinderopvang, sportorganisaties en overheden van start tot finish. Een jaar lang hielpen wij de GSF met alle geschreven communicatie, zoals teksten voor website en social media, brochures en media-uitingen. De interviews met sporters, sportclubs en wethouders inspireerden ons ook om vaker de trap te nemen en 10.000 stappen per dag te halen. 🙂

In opdracht van de GSF spraken we diverse sportverenigingen over de ontwikkeling naar een Open Club. Veel clubs staan onder druk omdat zij minder financiering krijgen en het ledental en aantal vrijwilligers afneemt. Erg leuk om te horen hoe verenigingen hun terrein en kantine open stellen voor nieuwe doelgroepen en zo veel bedrijvigheid binnen halen! Zoals statushouders, ouderen, kinderopvangorganisaties en sporters met een beperking. Mensen motiveren en inspireren om te sporten en bewegen maakt ons in ieder geval blij. Gaan we nu een blokje om!